Gå til sideinnhold
Hjem / Rådgiver ut livet / Vi går fra hverandre
Dame i yoga-stilling som ser utover havet

Vi går fra hverandre

Du står sannsynligvis midt oppe i en følelsesmessig krevende tid. Oppi det hele må du ta stilling til mange økonomiske spørsmål og avgjørelser. Det er mye du kan gjøre for å sikre at du får en god økonomi fremover.

Samlivsbrudd og skilsmisse er en stor omveltning både personlig og for økonomien. Vi kan hjelpe deg med å få en oversikt over hvordan din økonomi vil se ut fremover.

Et spørsmål som raskt dukker opp, er hva gjør vi med boligen? Dette er viktig å få avklart, særlig hvis det er barn i bildet. Har en av dere råd til å beholde boligen alene, eller er den beste løsningen for dere å selge?

Den ene kjøper ut den andre

Hvis den ene parten eier boligen alene, har hen i utgangspunktet rett til å beholde boligen etter bruddet. Hvis dere eier boligen sammen må dere selv bestemme hvem som skal bli boende. Noen ganger er dette allerede avtalt i en samboerkontrakt.

Den som blir boende kjøper den andre ut, og det kan være utfordrende å bli enige om prisen på boligen. Mange velger å hente inn to eller tre verdivurderinger og ta utgangspunkt i gjennomsnittet av disse.

Hvis du overtar boligen må du avklare om du har råd til å kjøpe ut partneren din og beholde boligen alene.

Dere selger boligen

For noen er den beste løsningen å selge boligen. Hvis dere eier boligen sammen skal egenkapitalen og eventuell gevinst ved salget fordeles mellom dere.

  • Hvis dere er samboere er fordelingen gjerne avklart i en samboerkontrakt, og er regulert av hvilken eierbrøk hver av dere har.
  • Hvis dere er ektefeller kommer det an på om dere har felleseie (som er standard), eller særeie. Hvis en av dere hadde verdier fra før dere giftet dere, eller fått en gave eller arv i løpet av ekteskapet, kan det også være med på å avgjøre fordelingen. 

Hvis dere er uenige om fordelingen kan det være en god investering å bruke en advokat til å hjelpe dere med oppgjøret. Det kan gi begge en trygghet på at oppgjøret foregår på riktig måte, og kan bidra til å unngå konflikter på veien fremover.

Kan jeg kjøpe noe nytt før vi selger?

Det kan være fornuftig å selge før du kjøper noe nytt, selv om det betyr at du kanskje må leie et sted å bo i en periode. Å ha unnagjort salget gir deg en bedre oversikt over økonomien din og hvilke muligheter du har.

Samtidig kan det i mange tilfeller være mulig å kjøpe noe nytt før dere selger. Da er det noen ting du må ha på plass, som vi kan hjelpe deg med:

  • Finansieringsbevis
  • Oppdatert verdivurdering på boligen dere eier i dag
  • Skriftlig avtale med fordeling av lån og eventuell gevinst på boligen dere eier i dag
  • Dere må signere som realkausjonister for hverandre. Det er fordi banken vil ta sikkerhet i boligen dere eier sammen, frem til denne er solgt.

Hvor mye kan jeg kjøpe for?

Dette blir en helhetsvurdering basert på din inntekt, gjeld og formue. Hvis dere har barn spiller det også inn hvem som mottar barnebidrag og hvordan barnefordelingen ser ut. Foreldre med barn under 16 år må lage en samarbeidsavtale ved samlivsbrudd. Dette gjøres hos et familievernkontor.

Hvis det blir vanskelig å betjene lånet alene kan det være aktuelt å be foreldre om å være kausjonist eller medlåntaker, eller eventuelt få et forskudd på arv.

Ta gjerne en prat med en av våre rådgivere. Da kan dere se på din økonomiske situasjon, og lage en plan.

Prøv gjerne vår boliglånkalkulator for å få en oversikt over hva lånet du ønsker deg koster totalt og hva du må betale per måned.

Viktig å vite om fordeling av boet

Hvis dere er gift skal dere som hovedregel dele både gjeld og formue, hvis dere ikke har avtalt særeie.

Det finnes et unntak fra regelen om felleseie. Skjevdelingsregelen sier at verdien av formue som klart kan føres tilbake til verdier som ektefellen hadde med seg inn i ekteskapet, eller fått i arv eller gaver fra andre enn ektefellen kan holdes utenfor delingen, dersom en av ektefellene krever det.

Når dere skal dele felles eie summerer dere felleseieformue og trekker fra gjeld. Resterende beløp skal fordeles likt.

Er dere samboere er hovedregelen at partene beholder sine eiendeler og sin gjeld. Når man lever i et samliv kan det være tilfeldig hvem eiendeler og gjeld blir registrert på. Samboere lever ofte i et økonomisk fellesskap, og det kan være vanskelig å få oversikt over hvem som har bidratt med hva.

Hovedregelen om at man har krav på det man eier, kan derfor noen ganger føre til urimelige resultater. Mange har laget en samboeravtale, og da regulerer den hvordan oppgjøret blir. Men hvis det blir uoversiktlig og dere ikke er enige, er det lurt å investere i en advokat for å hjelpe dere med oppgjøret.

Husk å kontrollere skattekortet og skattemeldingen din. Endringer i økonomien på grunn av samlivsbrudd kan påvirke fradragene dine.

Det blir også nødvendig å gå gjennom avtaler og abonnementer som mobil, strøm, aviser og strømmetjenester.

Hvis dere har felles kontoer (sparekontoer, delte brukskontoer og så videre), sletter dere disse og setter opp nye kontoer hver for dere. Husk å fjerne disposisjonsrett i nettbanken hvis dere har hatt tilgang til hverandres kontoer.

Hva med barnas sparing?

Sparing i barnas navn

Konto som står i barnas navn må disponeres i felleskap, så lenge du ikke har dokumentasjon som gir deg fullmakt til å disponere alene (aleneverge). Dere velger selv om dere vil disponere kontoen fritt (hver for dere) eller om vi skal kreve bekreftelse fra begge foreldrene på alt som skal gjøres på kontoen.

Sparing i foreldrene sitt navn

Hvis dere har spart til barna under egne navn så vil disse pengene inngå i boet ved en skilsmisse. For å unngå uenigheter anbefaler vi å overføre pengene til barna sin egen konto, som står under deres navn.

Husk forsikringene

Hvis du overtar boligen er det kanskje allerede en bolig- og innboforsikring, som du kan overta. Det kan hende du må justere forsikringssummene, så ta gjerne en prat med forsikringsselskapet ditt for å sikre at du er godt nok forsikret. Det samme gjelder hvis du skal flytte og må tegne nye forsikringer. Hvis du har forsikringene dine gjennom oss hos Frende Forsikring kan vi hjelpe deg.  

Hvis en av dere overtar familiens bil er det også viktig å få endret bilforsikringen. Da må dere ta stilling til hvem som står som eier og bruker av bilen.

Livsforsikringer er viktig å huske på, siden disse som regel utbetales til ektefelle. Vurder hvem du ønsker å begunstige forsikringssummen. Du bør også ta en gjennomgang av din uføreforsikring. Hvis du er enslig og blir ufør kan det være ekstra belastende, og det jkan hende du vil justere uføreforsikringen.

Vi er den lokale sparebanken som gir tilbake til ditt nærmiljø, som genuint bryr oss om deg, er med deg i gode og dårlige dager, og hvor du kan treffe et menneske når du trenger det.

Gi oss tilbakemelding