Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / PSD2 og bankens APIer

PSD2 og bankens APIer

Velkommen til Open Banking portalen for tjenestetilbydere

Tjenestetilbydere som ønsker tilgang til bankens APIer gjennom Open Banking portalen må ha konsesjon og registrere seg i portalen. Testdata er tilgjengelig, slik at tilbydere av finanstjenester kan gjøre seg kjent med løsningen. Reelle kundedata er ikke tilgjengelig før kunden ettertrykkelig samtykker til dette.

PSD2

PSD2, eller betalingstjenestedirektivet er EUs direktiv som regulerer betalingstjenester i EUs indre marked. Siden Norge er medlem av EØS omfatter dette også Norge.

Open Banking

Open banking refererer til muligheten for at en tredjepartsleverandør i form av en nettside, nettbank, app med mer kan få tilgang til bankdata gjennom åpne APIer. På bakgrunn av dataene kan et selskap, som ikke nødvendigvis er bank, utvikle og levere nye applikasjoner og tjenester.

Som et resultat av Open banking vil kunder, uavhengig av hvilken bank de er knyttet til, få større valgmuligheter når det kommer til valg applikasjoner og løsninger innen bank og finans.

PSD2-APIene er det første som tilgjengeliggjøres hos oss. Disse muliggjør for eksempel at kontoinformasjon fra andre banker kan synliggjøres i den nettbanken du er i.

API

API er en forkortelse for «Application Program Interface», og er et programvaregrensesnitt som gjør det mulig for ulike applikasjoner å kommunisere med hverandre. Svært forenklet kan et API beskrives som en strukturert måte å overføre data fra et sted til et annet. Et åpent API betyr at et selskap gjør deler av deres data tilgjengelig for andre.

Hva betyr PSD2 og Open Banking for kundene?

Det blir mulig å samle all kontoinformasjon om betalingskontoer kun på ett sted, på tvers av banker. Dette vil gjøre det enklere for deg som forbruker å holde oversikt over egen økonomi. På sikt vil det også bli enklere og billigere å gjennomføre betalinger uten å bruke bankkort.

I tillegg vil sikkerheten og forbrukerrettighetene bli ivaretatt på en god måte, også på tvers av landegrensene.

Spørsmål?

Har du spørsmål, ta kontakt!

Driftsrapporter

Bankene er pålagt å rapportere oppetid og responstid for våre API-er sammenlignet med oppetid i egne kanaler. Her finner du oppetider og responstider per dag for nettbank og PSD2 API-er.

Gi oss tilbakemelding