Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Daglig drift / Konto bedrift / Foreningskonto

Foreningskonto

En konto tilpasset klubber, lag og organisasjoner, uavhengig av medlemsstørrelse og bruk av banktjenester.

Vi har god erfaring med mange ulike lag og foreninger, og deres behov. Kontoen gir deg som kasserer eller leder god tilgang til, og oversikt over organisasjonens bankaktiviteter.

Foreningen din kan også bestille nettbankløsning, slik at du til enhver tid kan logge deg på og utføre de tjenester du ønsker.

Haugesund Sparebank skal være en attraktiv bank for lag og organisasjoner

Foreningen må ha et organisasjonsnummer

  • Lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregistrene eller Enhetsregisteret, får et organisasjonsnummer.
  • Når du skal registrere et lag eller forening må du sende inn Stiftelsesdokument og Vedtekter for foreningen til Samordnet registermelding i Altinn.
  • Registrering i Enhetsregisteret er gratis.

Opprette kundeforhold i Haugesund Sparebank

  • Når dere har fått organisasjonsnummer, kan vi opprette kundeforhold.
  • Hele styret må signere, eventuelt må styret gi fullmakt til den som skal disponere kontiene.
  • Ved opprettelse av konto må dere ta med eller sende inn firmaattest og legitimasjon på disponenter.

– Vi er den lokale sparebanken som gir tilbake til ditt nærmiljø, som genuint bryr oss om deg, er med deg i gode og dårlige dager, og hvor du kan treffe et menneske når du trenger det.

Gi oss tilbakemelding