Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Lag og forening / Hvordan gjennomføre et årsmøte?
Årsmøte

Hvordan gjennomføre et årsmøte?

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars.

1. Før årsmøte

Styret bør være tidlig ute med å planlegge årsmøtet. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Det betyr at det er styret som må beslutte på hvilken måte årsmøtet skal gjennomføres. Dette kan skje ved et ordinært styrevedtak. Styret kan fatte vedtak enten ved fysiske møter, eller digitalt årsmøte (f.eks. en telefon/videokonferanse).

2. Under årsmøtet

Velg en person som skal styre møtet. Det er lurt å spørre noen før møtet slik at hen kan forberede seg. Møteleder bør være en annen enn styrets leder. Møteleder bør ved starten av møtet gå gjennom hvordan årsmøtet gjennomføres, og forklare hvordan man for eksempel ber om ordet for å holde et innlegg eller spørre om saksgangen

3. Etter årsmøte

Protokollfører(e) utarbeider en protokoll som underskrives av de to medlemmene som årsmøtet har valgt til å underskrive protokollen. Er det endringer i styret, signeringsregler eller vedtekter, er det et par ting dere må huske på etter årsmøtet.

Gi oss tilbakemelding