Gå til sideinnhold
Hjem / Bedrift / Pensjon bedrift

En god pensjonsavtale er viktig. De fleste arbeidsgivere er forpliktet å ha en avtale for sine ansatte. Derfor bør du velge en avtale dine ansatte vinner på.

Kom i gang med pensjon

En god pensjonsavtale er gull verdt. De fleste arbeidsgivere er forpliktet til å ha en avtale for sine ansatte. Derfor bør du velge en avtale dine ansatte vinner på. Med innskuddspensjon for bedrifter sikrer du god sparing på en enkel måte. Ordningen gir også rett til skattefradrag for bedriften.

Pensjon fra første krone i 2022

I år ble det innført lovendringer for alle arbeidstakere med innskuddspensjon. Nå får alle pensjonsopptjening fra første ansettelsesdag og første lønnskrone. Lovendringen har to konsekvenser: Innskuddet per ansatt øker for mange bedrifter og flere ansatte får pensjon.

Hva innebærer de nye reglene?

  • Bedrifter som er lovpålagt å ha tjenestepensjon til sine ansatte må nå spare til pensjon for sine ansatte også for den del av lønnen som ligger mellom 0 og 1 G ( G står for grunnbeløpet i folketrygden) 
  • Minste sparesats på 2 prosent av lønn for obligatorisk tjenestepensjon opprettholdes
  • Dagens mulighet til å unnta ansatte under 20 år, ansatte med lavere stillingsandel enn 20 prosent og sesongarbeidere opphører
  • Tjenestepensjonsavtaler skal omfatte ansatte fra og med 13 år
  • For skattefrie organisasjoner kan bedriften bestemme at de ansatte først skal meldes inn i avtalen når de har tjent kr. 10. 000

Pensjonsappen Boost

Dine ansatte får tydelig og forståelig oversikt over pensjonen sin – rett på mobilen.

Med pensjonsappen Boost kan de ansatte enkelt beregne hva som kan bli utbetalt i alderspensjon og følge pensjonskontoens utvikling. De får også oversikt over avtalen sin i folketrygden, opptjent pensjon hos tidligere arbeidsgivere og eventuell egen sparing.

Forenkler for deg

Det viktige ajourholdet er enkelt med nettportaler på alle flater.

Med nettløsningen Bedriftsdialogen er det enkelt å holde avtalen oppdatert. Du kan med få klikk melde ansatte inn og ut av avtalen, registrere sykefravær, endre lønn eller stillingsprosent. Du kan også sjekke fakturahistorikken og finne andre nyttige rapporter.

Bedriftsdialogen er selvsagt tilgjengelig for deg på mobil, nettbrett og PC

Se film om Bedriftsdialogen

RuneGrønnPaulsen

Snakk med meg om innskuddspensjon!

Gi oss tilbakemelding