Gå til sideinnhold
Hjem / Rådgiver ut livet / Dødsfall og etterlate
Krokus i fjellet

Dødsfall og etterlate

Det er vondt å miste noen du er glad i. I tillegg til sorgen, er det mange praktiske oppgaver. Her vil vi prøve å gi deg en oversikt over hva du må gjøre.

Dette skjer med bankforholdet ved dødsfall

For å sikre at ingen utnytter et eventuelt dødsfall til egen vinning er det strenge regler for hvem og hvordan en etterlatt kan benytte seg av midler i et dødsbo. Som bank hjelper vi deg med å betale regninger, begravelse og andre utgifter.

  • Avdødes kontoer sperres for uttak, også for personer som har hatt disposisjonsrett. Kontoene er åpne for innbetalinger.
  • Alle kort knyttet til avdødes kontoer sperres.
  • Avtalegiro, eFaktura, brevgiro og andre avtaler om faste trekk stoppes.
  • Faste trekk til boliglån i banken vil gå som normalt.
  • Dersom avdøde hadde fondsandeler, VPS-konto, eller en ASK-konto, må skifteattest og fullmakt registreres hos oss før plasseringer kan selges eller overføres.
Slik betaler du avdødes regninger

Regninger knyttet til begravelsen, husleie, strøm, telefon, skadeforsikring og restskatt kan betales fra avdødes konto før skifteattest foreligger. Regningene må stå i avdødes navn eller vise til avdøde. Etter at skifteattest foreligger er det bobestyrer som er ansvarlig for å utføre betalingene.

Se knapper for innsending av regninger og dokumenter litt lenger ned på siden.

Dokumenter du som etterlatt må sende til banken

For å gi deg oversikt og tilgang til avdødes midler trenger vi å få tilsendt noen dokumenter:

  • Kopi av skifteattest/uskifteattest. Denne får du fra Tingretten når du har sendt inn erklæring om skifte-/uskifteattest.
  • Kopi av eventuelle fullmakter fra arvinger. Fullmakten er kun gyldig dersom fullmaktsgiver står oppført som arving på Skifteattesten. Det er kun de som gir fullmakt (fullmaktsgiver) som skal signere fullmakten.
  • Kopi av gyldig legitimasjon (pass, nasjonalt ID-kort, bankkort m/bilde eller førerkort) fra alle arvinger og eventuelt bobestyrer/fullmektig.

Du er selv kunde i Haugesund Sparebank:

Hvis du ikke er kunde i Haugesund Sparebank:

Du kan også komme innom et av bankens kontorer så hjelper vi deg, eventuelt sende regningene per post til Haugesund Sparebank, PB 203, 5501 Haugesund

Når alle dokumenter er på plass kan avdødes konti avsluttes og overføres til ønsket konto.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg få kontoutskrifter av avdødes konto?

Avdødes konto kan ikke disponeres via nettbank fordi det vil gi innsyn til avdødes bruk, som er taushetsbelagt (jf. Finansforetaksloven 16-2)

Når skifteattest er levert kan fullmektig få kontoutskrifter 3 mnd før dødsdato

Jeg har hatt felles konto med avdøde, hvordan får jeg tilgang til pengene mine?

Kontoen blir sperret som følge av dødsfallet. Hvis du har felles konto med avdøde, kan dette medføre utfordringer. I verste fall kan du risikere å stå uten penger. Hvis du kan dokumentere at din inntekt eller pensjon blir satt inn på avdødes konto vil vi hjelpe deg med å overføre pengene til din private konto.

Hva er en Fullmakt etter arveloven § 95 eller Attest etter skifteloven § 80?

Dersom boets midler antas å gi intet eller bare et minimalt beløp til fordeling etter at begravelsesutgiftene er dekket, overlater tingretten midlene til den som har ordnet med begravelsen, eller en annen som har stått avdøde nær.

Oppgitte midler i attesten må være i samsvar med midler avdøde etterlater seg.

Hva skjer med bankforholdet om ingen overtar dødsboet?

Dødsbo som ingen tar over, vil bli avsluttet av tingretten som intet foretatt eller intet til skifte. Det vil si at boet ikke har noen juridiske eiere.

Når kan oppgjøret forventes å være ferdig?

Et dødsbo må ofte innom flere ulike områder i banken. Behandlingstiden avhenger derfor av hva slags kundeforhold avdøde har hatt. For at oppgjøret skal gå så raskt som mulig, bør du derfor sende inn all informasjon som kommer frem i sjekklisten over.

Gi oss tilbakemelding