Gå til sideinnhold
Hjem / Rådgiver ut livet / Dødsfall og etterlate / Få oversikt over avdødes økonomi
Oversikt dødsfall_DSC_9672

Få oversikt over avdødes økonomi

Sett av godt nok med tid til å undersøke hvordan den økonomiske situasjonen var for avdøde.

Tingretten kan utstede en formuesfullmakt slik at du kan få innsyn i avdødes formue og gjeld. Et godt utgangspunkt vil være avdødes siste selvangivelse. Sjekk også om avdøde har vært medlem av en fagforening, har livsforsikring eller tjenestepensjon.

Forsikringer

Dersom avdøde har livs- og pensjonsforsikring vil arvingene bli kontaktet av forsikringsselskapet. Har avdøde forsikringer i Frende Forsikring kan arvingene snakke med en forsikringsrådgiver hos oss som hjelper til.

Lån

Hvis avdøde har lån i Haugesund Sparebank, må lånet innfris så snart som mulig. Så lenge skiftebehandlingen pågår, kan lånet stå i avdødes navn. Det må da betales som normalt.

Hvis det er medlåntaker(e) skal denne personen betale lånet. Ønsker noen av arvingene å overta lånet, må dette skje ved søknad om nytt lån. Dersom det er en medlåntaker registrert på lånet, må arvinger gjøre en avtale med medlåntaker om hvem som skal betale og innfri lånet.

Er du gjenlevende ektefelle og skal sitte i uskiftet bo, vil lånet bli registrert på deg. Det samme gjelder der ektefelle eller samboer overtar boet i privat skifte sammen med felles barn.

Snakk med en rådgiver i banken som vil hjelpe med endringer på lånet.

Eiendommer

Hva som skjer med avdødes bolig og andre eiendommer er en viktig beslutning som må tas etter et dødsfall. Er du ektefelle ønsker du kanskje å fortsette å bli boende i boligen. Er du barn til avdøde kan det være du ønsker å selge boligen, eller kanskje har du søsken som ønsker å overta den.

Det er flere ting å ta hensyn til her. Er det lån på boligen, og klarer du som ektefelle å betjene lånet alene? Avtal gjerne et møte med din rådgiver i banken, så hjelper vi deg å finne den beste løsningen.

Ofte vil det være ønske om å selge avdødes eiendom. Vi kan hjelpe deg med råd og tjenester rundt dette.

Aksjer

Hvis avdøde har aksjer eller andre verdipapirer må disse enten selges eller overtas av arvinger. Kontakt oss ved spørsmål om salg eller overtagelse.

Fond

Når en avdød har fondsandeler, kan arvingene enten overta eller løse inn disse

Aksjesparekonto

Hvis avdøde har Aksjesparekonto, kan kontoen enten overføres i sin helhet til en arving, fordeles på flere arvinger, eller avsluttes og utbetales til konto.

Vi gjør oppmerksom på at når en aksjesparekonto avsluttes vil alle aksjer og fond bli solgt. Avkastning på aksjer og fond er skattepliktig.

Gi oss tilbakemelding