Gå til sideinnhold
Hjem / Sparing / Sparing i aksjer og fond / Fondssparing / Individuell pensjonssparing (IPS)

Individuell pensjonssparing (IPS)

Individuell pensjonssparing (IPS) er en form for pensjonssparing som gir flere fordeler. Med IPS kan du spare inntil 15000 kroner i året og få en skatteutsettelse på 22% av ditt årlige sparebeløp, maks 3300 kroner.

Du slipper å skatte for pengene før de tas ut som pensjon, og slik får du avkastning på penger som ellers skulle vært innbetalt i skatt.

Med IPS slipper du formueskatt på det oppsparte beløpet, og det er ingen skatt på avkastningen i spareperioden.

Pengene kan du begynne å ta ut når du fyller 62 år, som annen pensjon. Du betaler p.t. 22% skatt ved utbetaling.

Opprett IPS

Du kan opprette IPS via nettbanken, velg «Fondshandel» fra menyen

6 fordeler med individuell pensjonssparing:

 1. Spar opptil kr 15 000 i året
 2. Opptil kr 3 300 i årlig skattefradrag (p.t. 22% av årets sparebeløp)
 3. Ingen formueskatt på oppspart beløp og ingen skatt på avkastningen i spareperioden
 4. Uttak beskattes som alminnelig inntekt (22% i 2020)
 5. Sparebeløp kan justeres underveis
 6. Du velger selv spareprofil og fordeling mellom renter og aksjer

Viktig å tenke på:

 • Sparepengene kan utbetales tidligst fra du fyller 62 år. Det må skje over minst 10 år og minimum inntil du fyller 80 år. Begynner du å ta pengene ved fylte 62 år, blir altså utbetalingsperioden minimum 18 år.
 • Du kan spare i IPS fra du er minst 18 år til høyest 75 år
 • Dersom du ikke har avtalt noe annet, vil utbetaling starte fra du fyller 75 år.
 • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp, eller en kombinasjon av begge deler
 • Dersom du «faller bort», vil resterende midler tilfalle de etterlatte.
 • Dersom du kommer på et sykehjem, vil utbetalingen inngå i beregningsgrunnlaget for opphold på sykehjem.

IPS-kalkulator

år
kr
kr
år
Forventet saldo ved år
Skattefordel i år
9 999
Tatt utgangspunkt i 50% aksjer og 50% obligasjoner, etter Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognose, hensyntatt forvaltningshonorar. Med høyere aksjeandel vil forventet avkastning være høyere. Tallene er ikke inflasjonsjustert, altså ikke målt i dagens kjøpekraft.

Gi oss tilbakemelding