Gå til sideinnhold
Nyter sol

Fondssparing

Passer for deg med en sparehorisont på fem år eller mer, og som ønsker høyere avkastning enn å ha pengene på konto. Hvilke type fond som passer for deg avhenger blant annet av ønsket risiko og tidshorisont. Jo lenger du sparer, jo større er sjansene for å få god avkastning.

Forsiktig sparing

Bedre avkastning enn sparekonto. Lavere risiko – 20% aksje og 80% renter

Balansert sparing

Moderat sparing med moderat risiko.
50% aksje og 50% renter

Offensiv sparing

Høy avkastning med høy risiko.
100% aksjer

Bærekraftig sparing
Fokus på grønn energi. Høy avkastning med høy risiko.
100% aksjer

Global sparing
Høy avkastning med høy risiko. Bred global eksponering og lave kostnader. 100% aksjer.

Hva er et fond?

Et verdipapirfond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Å spare i fond er en god måte å spare på, fordi det historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing.

Hvert fond har en profesjonell forvalter til å styre investeringene, for å gi deg best mulig avkastning. Forvalterne gjør de investeringer de til en hver tid mener er de beste. Forvalteren legger dine penger inn i den samme potten som midlene til de andre investorene. Summen av alle pengene blir kalt fondets forvaltningskapital. Forvalteren investerer deretter forvaltningskapitalen i aksjer, obligasjoner eller en kombinasjon av disse.

Den høyere avkastningen kommer av at fondet du har plassert sparepengene dine i, har investert i selskaper som stadig skaper mer verdi. Aksjemarkedet svinger, men så lenge vi har produktivitetsvekst og økt verdiskaping i samfunnet vil aksjemarkedet over tid stige mer enn det faller.

Ulike typer fond

Rentefond

Et rentefond er et fond som plasserer pengene i rentepapirer som obligasjoner og sertifikater og passer for deg med en tidshorisont fra 2-3 år eller mer. Rentefondene deles inn i hovedkategoriene pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre rentefond. Les mer om rentefond.

Aksjefond

Et aksjefond er et verdipapirfond hvor minimum 80 prosent av fondets midler investeres i aksjemarkedet. Aksjefond er inndelt i ulike grupper etter hvor fondets midler skal investeres. Investeringen kan for eksempel være geografisk avgrenset (til Norge, Norden eller Europa) eller på bransje (for eksempel helse, finans eller teknologi).

Aksjefond passer for deg som har en tidshorisont på minst 5 år og som tåler å se at verdiene kan svinge. Les mer om aksjefond.

Kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Avkastning og risiko i kombinasjonsfond vil avhenge av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel i porteføljen, desto høyere forventet avkastning – og risiko. Les mer om kombinasjonsfond.

Kjøp og salg

Det er enkelt å kjøpe og selge fondsandeler. Elektronisk etablering av kundeforhold, og signering av kjøp og salgsordre med BankID, har gjort det enda enklere.

Haugesund Sparebank er tilknyttet agent for Norne Securities. All aksje- og fondshandel foregår gjennom Norne.

Du kan enkelt hoppe til dine fond hos Norne via nett- og mobilbanken din.

Hvorfor opprette spareavtale?

Lavere risiko for dårlig timing.
Når du oppretter en spareavtale, sparer du en fast sum til et fast tidspunkt hver måned. Når fondsandelene kjøpes jevnlig reduseres risikoen for å kjøpe mye på et spesielt ulønnsomt tidspunkt. Over tid kjøper du derfor automatisk litt når det er billig og litt når det er dyrt, helt uten at du trenger å gjøre noe. På denne måten oppnår du en fin gjennomsnittskurs på investeringen din over tid.

Mer for pengene når det er billig.
Det kan være vanskelig å kjøpe etter et kraftig kursfall. Som regel er det da frykten for tap er størst. Men når kursen har falt får du flere fondsandeler for samme sparebeløp fordi hver andel da koster mindre. Når børsen etter hvert snur oppover igjen, har du flere andeler som øker i verdi. Gjennom å ha en spareavtale drar du nytte av svingninger i markedet, og kan derfor tjene på at børsen svinger fra tid til annen.

Spare i barnets navn eller på deg selv?

Det er mange spørsmål som kommer opp når kundene ønsker å starte sparing til barna sine. Hvis man sparer i barnets navn – kan jo det risikere i at barnet får mindre stipend fra staten, når den tid kommer. Overformynderiet kan også komme inn hvis beløpet på barnets konto overstiger 2G (pr 2020, grunnbeløpet i folketrygden). Det er altså mye å tenke over, men vi hjelper deg i gang.

Generelt så anbefales det å spare i foreldrenes navn, men opprette en egen konto merket barnets navn. Lag en månedlig overføring med fast sum, etter f.eks lønningsdag. Er dere heldige å kan spare barnetrygden er dette også et veldig godt tips vi anbefaler.  

Sparekalkulator

Norne Securities

Haugesund Sparebank er tilknyttet agent for Norne Securities. All aksje- og fondshandel foregår gjennom Norne.

Gi oss tilbakemelding