Gå til sideinnhold
Hjem / Forsikring / Liv og helse / Uføreforsikring
Eika ung familie utenfor hus

Uføreforsikring

Eika uføreforsikring kompenserer tapt inntekt hvis du blir arbeidsufør. 

Hvorfor trenger du uføreforsikring?

Hvis du blir sykmeldt på grunn av sykdom eller skade, kommer du til å miste mye inntekt. Inntektstapet kan gjøre det vanskelig å betale faste utgifter og å opprettholde den levestandarden du er vant til. Med en uføreforsikring får du mer enn du vil motta fra NAV. Jo tidligere du kjøper en uføreforsikring, jo større er sjansen for at du er forsikret for alle mulige uføreårsaker.

Fullstendige vilkår uføreforsikring (pdf)
Fullstendige vilkår uføreforsikring med forskuttering (pdf)
Produktinformasjon uføreforsikring (pdf)

Gi oss tilbakemelding