Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Haugesund Turistforening
haugesundturistforening2

Haugesund Turistforening

Haugesund Turistforening er en av tre finalister til Bærekraftprisen 2023

Haugalandets største forening med fokus på folkehelse, delingskultur og naturvern!

Ved å legge til rette for fysisk aktivitet, bruk av naturen og delehytter, er selve grunnlaget til Haugesund Turistforening tuftet på bærekraft. Fokuset på hverdagsturer, kysthytter og turgrupper har i de senere år senket terskelen for sosiale naturopplevelser og gitt et betydelig bidrag til folkehelsen i regionen. Haugesund Turistforening har også et sterkt naturvernmiljø og hatt en tydelig stemme i diskusjonen rundt vann- og vindkraftutbygging.

Derfor er Haugesund Turistforening finalist til Bærekraftprisen 2023:

  • Tilrettelegging for naturopplevelser, sosiale turgrupper og delingskultur er i seg selv et godt eksempel på bærekraft.
  • Arrangerer turer for et bredt spekter av befolkningen, inkludert barn, unge, eldre, single, foreldre i permisjon, folk med funksjonsnedsettelse og integreringsarbeid.
  • Har en egen naturvernkomité og naturvernpolicy.
  • Har hatt en sterk stemme i diskusjon rundt utbyggingen av kraftledninger, vann- og vindkraft.
  • Fokus på små naturinngrep (eks Flokehyttene på påler), restaurering (eks Knutsen-villaen på Vibrandsøy) og gjenbruk der det lar seg gjøre.
  • Solid medlemsbase og mye frivillig dugnadsarbeid.
  • Arrangerer årlig bruktmarkedet Green Friday for å lage et alternativ til nykjøp på Black Friday.

Det å bli nominert til årets Bærekraftpris i 2023 synes vi er en stor ære! Haugesund Turistforening er en av 56 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening og har en egen bærekraftstrategi. I strategien har vi mange mål vi jobber med som skal blant annet redusere friluftslivets fotavtrykk, stimulere til å bruke nærområdet, egen landsdel og eget land til aktivitet og friluftsliv. I foreningen har vi mange engasjerte som også jobber for å forhindre nedbygging av norsk natur. Hyttedrift og ruter skal ivareta hensyn til dyreliv og annen sårbar natur. I 2022 åpnet Haugesund Turistforening Villa Vibrandsøy. Huset er restaurert og tatt vare på og forsøkt tilbakeført til det opprinnelige. Villa Vibrandsøy er en DNT-hytte som er unik med tanke på beliggenhet. Her har vi nærfriluftsliv på sitt beste. I tillegg jobber vi med å styrke ryggraden i foreningen, nemlig frivilligheten, og jobber for at den skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet.
Det viktigste er å jobbe for at mennesker blir glad i naturen. For det vi er glad i, det tar vi vare på!

Her kan du lese om de andre finalistene:

Gi oss tilbakemelding