Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank slår seg sammen
Bente Haraldson Syre

Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank slår seg sammen

Å gjøre Haugalandet og Sunnhordland til et enda bedre sted å bo og leve er vårt viktigste samfunnsoppdrag.

Denne sammenslåingen vil gjøre oss til en enda sterkere partner for både personkundene, næringslivet og lokalsamfunnene på Haugalandet og i Sunnhordland.

Haugesund Sparebank er den overtakende banken, og det betyr at Tysnes Sparebank vil bli en del av Haugesund Sparebank.

Styrken vår vil fortsatt være vår lokale tilstedeværelse, lokal kompetanse og lokale beslutninger.

Bente Haraldson Syre

Bente Haraldson Syre, Adm.banksjef

I forbindelse med sammenslåingen trer Haugesund Sparebank inn i Eika-alliansen, som Tysnes Sparebank allerede er en del av. Eika-alliansen består av over 50 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. Dette vil gi banken stordriftsfordeler, og mulighet til å tilby kundene våre et enda bredere produktspekter og gode teknologiske løsninger.

Hva betyr dette for deg som kunde?

Rådgiverne og banken vil være den samme. Lokalkontorene opprettholdes, – hos oss treffer du fortsatt et menneske når du trenger det. Etter hvert vil vi gå over til en ny nett- og mobilbank, og få nye nettsider. Kundene vil bli godt ivaretatt og orientert om alle endringer i god tid. Med Tysnes på laget vil den sammenslåtte banken få 12 kontorer spredt utover Haugalandet og Sunnhordland:

Sammenslått bank_nytt kontornett

Den teknologiske utviklingen og endringer i finansnæringen går raskt, og et eierskap i Eika-alliansen vil gjøre det enklere å være i forkant. Det gjelder både teknologisk utvikling, produktutvikling og kompetansesamarbeid. Det gavner kundene og lokalsamfunnene.

Får dette betydning for bankens sponsor- og gaveaktivitet?

Vi spiller på lag og heier på de som bidrar til at Haugalandet og Sunnhordland er et godt sted å bo og leve. Hvert år får hundrevis av større og mindre lokale organisasjoner støtte fra både Haugesund og Tysnes Sparebank til å utvikle seg videre.

Bankenes sponsoravtaler på Haugalandet og i Sunnhordland videreføres også etter sammenslåingen.

Begge bankene har også lange tradisjoner med å dele ut gaver til gode tiltak og aktiviteter i lokalsamfunnene, og sammen står vi enda bedre rustet til å støtte det fantastiske arbeidet som gjøres hos lag og foreninger.

Sammen med samarbeidspartnerne våre skal vi fortsette å skape glede, engasjement, samhold og utvikling!

Barn og fotballglede
Tysnesfest

Gi oss tilbakemelding