Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Ikke utsett et økonomisk problem
Par med økonomiske utfordringer

Ikke utsett et økonomisk problem

Vi kan hjelpe deg med gode råd om privatøkonomi og gjeldssituasjon.

De siste månedenes renteøkninger og prisoppgang har dessverre medført at stadig flere får strammere økonomi.

Vi har stor forståelse for de som nå føler på usikkerhet, og vil gjøre vårt beste for å hjelpe våre kunder til å møte de økonomiske utfordringene – enten det er utsettelser,
avdragsfrihet eller behov for gjennomgang av budsjett.

Vi oppfordrer deg til å bruke banken som sparringspartner. Mange blir beroliget av rådene de får.

Kristian Hansen, avdelingsleder for privatmarkedet

Slik kan vi hjelpe deg

 • Rådgivning
  Våre rådgivere har god kunnskap og kan se helheten i økonomien din og kan dermed bidra med en løsning som passer for deg.
 • Øke kredittrammen
  Et rammelån er som et vanlig boliglån, men har større fleksibilitet. Denne kreditten passer for deg med stabil økonomi, og som ønsker en buffer til fremtidige utgifter. Snakk med rådgiveren din om dette er noe for deg.
 • Refinansiering
  Målet med refinansieringen er at det nye lånet har bedre betingelser enn den opprinnelige gjeldsposten. Det kan for eksempel være i form av et lavere effektivt rentenivå eller at man forlenger lånets nedbetalingstid.
 • Endre fra serie- til annuitetslån
  Ved et annuitetslån betaler du et konstant terminbeløp gjennom hele nedbetalingstiden. Avdragsdelen er lav i begynnelsen og vokser for hver betalingstermin gjennom hele perioden, forutsatt at ikke renten endrer seg i lånets løpetid. Det er lettere å betale et annuitetslån i starten av lånets periode.
  Serielån er et lån med variabelt terminbeløp, der avdragsdelen er konstant, mens rentedelen synker i takt med at restgjelden reduseres. Med et serielån betaler du ned lånet med høyere terminbeløp i starten, og du vil få romsligere økonomi etter hvert som lånet betales ned.
 • Bytte fra flytende til fastrente på lån
  Dersom økonomien din er så stram at du får problemer med renteoppgang, kan du vurdere fastrentelån. Det betyr at vi blir enig om å binde renten for en avtalt periode. Da skaffer du deg forutsigbarhet i låneutgiftene. Vær oppmerksom på at det også betyr at du går glipp av en eventuell rentenedgang.
 • Forlenge nedbetalingsperioden
  Hvis du forlenger nedbetalingstiden på lånet, blir det mindre månedlige kostnader, men den totale rentekostnaden blir høyere og lånet blir derfor dyrere totalt sett.
 • Avdragsfrihet eller utsettelse
  Dette er et virkemiddel som gjelder for en begrenset periode, og vi vil da stille krav før du eventuelt får innvilget avdragsfrihet.
 • Frivillig kredittsperre
  Frivillig kredittsperre innebærer at du sperrer deg selv mot kredittvurderinger, slik at du blant annet ikke kan søke om forbrukslån og kredittkort.
 • Frivillig gjeldsordning
  Det kan gå ut på utsettelse med betaling av hele eller deler av gjelden, at gjelden skal falle bort helt eller delvis, enten med en gang eller etter utløpet av gjeldsordningsperioden.

Gode verktøy som skaffer deg god oversikt

 • Gjeldsregisteret
  Dette er et godt verktøy for deg som vil ha oversikt over og ta grep om din egen økonomi.
 • Inkassoregisteret
  Tjenesten gir deg oversikt over dine inkassosaker. Du logger deg inn med din egen BankID, og så etterspør Inkassoregisteret sakene dine for deg. Informasjonen om dine saker lagres trygt, og det er bare du som tilgang til den.

La oss ta en prat og aller helst et møte.

Vi ser frem til å treffe deg – helst ansikt til ansikt.

WencheHeleneSøndenå

Her finner du alle rådgiverne våre

Gi oss tilbakemelding