Gå til sideinnhold
Hjem / Nyheter / Kundevalg 2024
Voksen mann ser på laptop

Kundevalg 2024

Det skal velges medlemmer til generalforsamlingen i Haugesund Sparebank blant kundene våre.

Vi er en kundeeid lokalbank og det betyr at du som kunde kan påvirke hvordan banken styres.
Generalforsamlingen i Haugesund Sparebank har 24 medlemmer, sammensatt av 13 kundevalgte, 5 valgt av egenkapitalbeviseierne og 6 valgt av de ansatte. Det er 15 varamedlemmer fordelt på 8 kundevalgte, 3 egenkapitalbevisvalgte og 4 ansattvalgte. Oppgavene til generalforsamlingen er blant annet å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.
Du som kunde kan nominere kandidater til å representere dine interesser i banken.

Kandidater som nomineres må være tilhørende disse valgdistriktene.
For kundevalget 2024 skal der velges følgende:

  • Haugesund: 2 medlemmer og 4 varamedlemmer
  • Vindafjord: 1 varamedlem
  • Sveio: 1 medlem og 1 varamedlem
  • Tysvær: 1 varamedlem

Frem til 9. januar kan du nominere en kandidat. Fyll ut skjema nederst på siden.

Slik forgår valget:

1. Forslag til kandidater sendes inn

Stemmeberettigede kunder* kan fremme forslag på kandidater. Kandidatene må være tilhørende i valgdistriktene Haugesund, Vindafjord, Sveio eller Tysvær.

Fyll ut skjema på denne siden og nominer din kandidat.

Frist for å sende inn forslag på nye kandidater er 9. januar 2024. Forslag må inneholde kandidatens navn, adresse, e-post, telefonnummer og yrke.

Når fristen for nominasjon er gått ut så vil valgkomiteen vurdere innkomne forslag, innhente aksept fra aktuelle kandidater og sette opp valgliste.

*Kunder som er myndige og har, og i de siste seks måneder har hatt, et innskudd på minst 2.500 kroner i banken og tilhører bankens geografiske område er valgbare til generalforsamlingen. Hver kunde har 1 stemme

Informasjon om generalforsamlingens oppgaver og medlemmer finner du her

2. Valgliste offentliggjøres 19. februar.

3. Valgperiode 19.-23 februar

Valget gjennomføres digitalt og dersom du som kunde tilhører valgdistrikt Haugesund, Vindafjord, Sveio eller Tysvær så kan du stemme på kandidat i ditt valgdistrikt i perioden 19.-23 februar.

De som har bostedsadresse utenfor våre valgdistriktsområde får stemme i valgstrikt Haugesund.

(eks: Du er kunde i Haugesund Sparebank men har bostedsadresse Kopervik – da tilhører du Haugesund valgdistrikt))

4. Kunngjøring av kundevalgte medlemmer
(kommer etter valg og generalforsamling i mars)

Gi oss tilbakemelding