Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Samfunnsansvar
AHA_2052

Samfunnsansvar

Som en lokal sparebank er vi opptatt av bærekraft, vekst og utvikling på Haugalandet.

Slik tar vi samfunnsansvar for deg og for Haugalandet

Sparebankmodellen handler om at dette er et felles prosjekt; en bank eid av kunder og lokalt næringsliv, og hvor overskuddet går tilbake til lokalsamfunnet.

Dette har vi drevet med siden 1928 – å gi tilbake til lokalsamfunnet. Sparebankmodellen har i seg selv både styrke og kraft til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Haugesund Sparebank har forpliktet seg til å være en pådriver i dette arbeidet gjennom den overordnede visjonen Vi skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve.

Visjonen innebærer at vi skal ta en ledende rolle i å utvikle regionen vår. Gjennom kunnskap, engasjement og et betydelig bidrag tilbake til samfunnet, skal vi skape verdier som kommer både personer, næringsliv og samfunnet til gode.

Våre verdier lokal, nær og personlig skal gjennomsyre alle våre aktiviteter og tiltak. Haugesund Sparebank er en selvstendig sparebank med lokal forankring. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og skal bety en forskjell for personer og bedrifter i vårt markedsområde.

Et sterkt og godt idretts-, forenings- og kulturliv gir god folkehelse

Vi støtter 150 lag og foreninger på Haugalandet. Hvis ungene våre kjenner på et fellesskap gjennom aktiviteter; vi voksne får møtes på fotballkamp, teater eller konsert; gir dette en verdi til livet som ikke kan måles i penger. Dette bygger et samfunn, og vårt lokalsamfunn bygger vi sammen med alle dere – vårt felles prosjekt. 

Stolt støttespiller av lokalfotballen

Bærekraft er både et nytt og gammelt fokus

Selv om bærekraft som begrep er nokså nytt og nylig utbredt, er det jo dette vi har holdt på med i alle år!

Men noe har endret seg. I tiden som kommer står verdenssamfunnet overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2030. Om vi skal lykkes, kreves kunnskap og endringsvilje hos både myndigheter, næringslivsaktører og den enkelte forbruker.

Bærekraftig utvikling defineres som

«utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov»

Brundtland-kommisjonen, 1987

Som lokal finansinstitusjon har vi sterk kraft til å påvirke, og vi skal ta vår del av ansvaret. Vi skal stille krav til både oss selv, kunder og leverandører, og vi har betydelige midler som er avsatt til å bygge et sterkere lokalsamfunn, og vi deltar i en rekke samarbeid med mål om å gjøre Haugalandet mer bærekraftig.

Gi oss tilbakemelding