Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Samfunnsansvar / Bærekraft / Bærekraftrapportering
Redningsbøye for sikkerhet på sommerdager

Bærekraftrapportering

Rapportering på bærekraftrelatert arbeid er viktig for å skape transparens og sammenligningsgrunnlag mellom virksomheter, og på den måten stimulere til satsing på bærekraft.

Haugesund Sparebank rapporterer på lovpålagte krav som Åpenhetsloven og samfunnsansvar iht. regnskapsloven 3-3c. I tillegg ønsker vi å følge Finans Norges anbefalinger i Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæring med å publisere klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen og rapportere på klimarisiko i henhold til Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) for regnskapsåret 2023.

I årene som kommer vil det stilt stadig strengere og mer omfattende krav til bærekraftrapportering. Vi ønsker å være i forkant og har utarbeidet en oversikt over kommende rapporteringskrav som treffer banken. Som et ledd i det forberedende arbeidet planlegger vi å gjøre vesentlighetsanalyser på bærekraft i 2024, for å kunne stå godt rigget for rapportering iht. til det kommende bærekraftdirektivet Corporate Sustainability Regulation Disclosures (CSRD).

LillianMedby

Spørsmål om bankens bærekraftarbeid?

Lillian Medby

Gi oss tilbakemelding