Gå til sideinnhold
Hjem / Om oss / Samfunnsansvar / Bærekraft / Grønne produkter / Grønne obligasjoner
bymiljø_risøybroen

Grønne obligasjoner

I tråd med bankens strategi for bærekraft, har Haugesund Sparebank utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner.

Rammeverket støtter opp om FNs bærekraftmål og er en del av bankens strategi for å styrke fokus på bærekraft både internt i organisasjonen og mot bankens kunder.

Hva er en grønn obligasjon?

En grønn obligasjon er en obligasjon hvor kapitalen brukes til ulike former for miljøprosjekter. Dette betyr at utstederen av en grønn obligasjon bruker den lånte kapitalen til å finansiere spesifikke prosjekter eller eiendeler som er klassifisert som grønne. Lånene vil i Haugesund Sparebank bli brukt utelukkende til å finansiere energieffektive boliger og næringsbygg.

Rammeverket er utarbeidet i tråd med ICMA Green Bond Principles, og er kvalitetssikret av Cicero. DNB Markets har vært engasjert som grønn rådgiver til Haugesund Sparebank.

SteffenNæss

Interessert i en prat om grønn obligasjon?

Steffen Næss

Gi oss tilbakemelding