Gå til sideinnhold
Turistforeningen frivillighet

Gavefond

Vi er levende opptatt av det som skjer i regionen vår, og gjennom gaveutdelingene ønsker vi å stimulere til engasjement og utvikling. Til deg, noen i familien din, eller noen du kjenner.

Søknadsfrist: 31. mai og 31. oktober

Søknadsportalen åpnes to måneder før søknadsfrist.
Alle søknader må sendes inn via søkeportalen.
Søknader behandles påfølgende måned.

Nyttig å vite

 • Gaver deles ut som en engangssum til et bestemt formål, og vi oppfordrer nye søkere til å søke
 • Aktiviteten skal foregå innenfor vår region
 • Formålet er i tråd med bankens visjon og verdier
 • Utdelingen foretas to ganger per år
 • Søknader sendt per e-post og post blir ikke vurdert
 • Formål som ikke tildeles gave har ikke krav på begrunnelse

Gavefondet gir ikke pengestøtte til

 • Enkeltpersoner
 • Plate-/CD, bok eller filmproduksjoner
 • Reiseutgifter og ulike turer
 • Utbygging eller oppgradering i regi av lokale velforeninger
 • Nødhjelp/bistand
 • Religiøse og partipolitiske tiltak
 • Søkere uten organisasjonsnummer
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige

Det kan til tider være litt vanskelig å vite om en skal søke gave eller sponsorat, og det har vi full forståelse for. Som en hovedregel gir vi gaver som et engangsbeløp uten krav om gjenytelser, mens sponsoravtaler gjerne går over en periode på flere år og er avtalefestet med spesifikke gjenytelser.

KathrineKittang

Spørsmål? Kontakt Markedssjef

Kathrine Kittang

Gi oss tilbakemelding