Gå til sideinnhold
Hjem / Prislister bedrift / Daglig bruk av banken BM

Daglig bruk av banken BM

Daglig bruk av banken

eFaktura B2B (gjelder Næringskunder)

ProduktPris
Etablering av B2B utstederavtale5 000 kr
Etablering av B2B mottakeravtale5 000 kr
Fakturautsteder abonnement per måned70 kr
Fakturamottaker abonnement per måned70 kr
Pris per utsendt faktura2 kr
Pris per vedlagte dokument tilknyttet faktura1 kr
Pris per mottatt faktura2 kr
Pris per faktura regnskapsmessig arkiv i 10 år (eks. mva.)0,79 kr

Veksling av mynt

ProduktPris
Egne kunder kr. 3 per rull minimum10 kr
Ikke kunder kr. 10 per rull minimum20 kr

Nattsafe

ProduktPris
Av opptelt beløp per pose 0,5 promille
Ved krav om kvittering i retur, betales porto (A-post) i tilleggPostens takster

Overførsler

ProduktPris
Til samme kundes konto innen konsern0 kr
Til annen kunde innen konsern uten melding0 kr
Til annen kunde innen konsern med melding20 kr
Lønnsoverføringer per mottaker30 kr
Oppgjør av konto med oppgave0 kr
Oppgjør av konto mot kontoavslutning0 kr
Straksbetaling10

Giro

ProduktPris
Brevgiro m/kvitteringsliste (næringslivskunder)Brevgiro m/kvitteringsliste (næringslivskunder)7,50 kr
OCR giro arkiv Mastercard Payment ServicesOCR giro arkiv Mastercard Payment Services0 kr
eFakturaeFaktura0 kr
Brevgiro portoBrevgiro portoPostens takster
Brevgiro uten mottakers kontonummerBrevgiro uten mottakers kontonummer75 kr + porto
BrevgiroBrevgiro10 kr + porto
Avtalegiro betalingsvarselAvtalegiro betalingsvarsel5 kr
Avtalegiro varsel mottakerAvtalegiro varsel mottaker1,50 kr
Avtalegiro varsel bankAvtalegiro varsel bank2,50 kr
Avtalegiro / AutogiroAvtalegiro / Autogiro2 kr
Giro i retur på grunn av mangelfull utfyllingGiro i retur på grunn av mangelfull utfylling95 kr
Giro i retur på grunn av manglende dekningGiro i retur på grunn av manglende dekning95 kr
Utbetalingsanvisning, innløsning for kunderUtbetalingsanvisning, innløsning for kunder0 kr
Konto belastet (girokasse/skranke)Konto belastet (girokasse/skranke)50 kr

Sjekk / Bankremisser

ProduktPris
Bankremisser /gavesjekker med omslagBankremisser /gavesjekker med omslag100 kr + porto

Faste oppdrag

ProduktPris
Fast overførsel mellom konti i egen bank uten melding0 kr
Andre faste innenlandske overførsler uten melding20 kr
Andre faste innenlandske overførsler med melding til kreditor og debitor50 kr
Andre faste innenlandske overførsler med melding til kreditor eller debitor40 kr
Brev sendes kunden om manglende dekning95 kr
Oppdrag sendes i retur til kunden95 kr

Kopi av bilag

ProduktPris
Per kopi av bilag fra eget arkiv15 kr
Per kontoutskrift inntil 18 måneder tilbake50 kr
Per kontoutskrift mer enn 18 måneder tilbake75 kr
Utskrifter utover inneværende og forrige år, etter medgått tid (som ikke skyldes feil i banken etc).400 kr pr time
Per årsoppgave100 kr
Utskrift i kasse, siste transaksjoner20 kr
Oppdrag yngre enn 12 måneder herav kr. 26 til Nets50 kr
Oppdrag eldre enn 12 måneder herav kr. 64 til Nets70 kr

Porto oversikt

ProduktPris
Postens portotakster gjelderPostens portotakster gjelder

Avtaler om betaler-tjenester og betalingsmottaker-tjenester (gjelder næringskunder)

ProduktPris
Etablering av Autogiro, AvtaleGiro, eFaktura, OCR giro, Direkte Remittering og eGiro innbetaling per produkt1 500 kr
Fast månedsavgift for ovennevnte produkter per produkt70 kr
Filforsendelse til og fra Nets, pr konto per fil3 kr
OCR-giro arkiv Nets per transaksjon0,75 kr
AvtaleGiro varsel mottaker per transaksjon1,50 kr
AvtaleGiro varsel bank per transaksjon4 kr
Autogiro, pr transaksjon4 kr
efaktura, pr transaksjon3 kr
Direkte remittering med KID per transaksjon2,50 kr
Direkte remittering lønn per transaksjon4 kr
Direkte remittering uten melding per transaksjon3 kr
Direkte remittering med melding per transaksjon7,50 kr
Etablering AvtaleGiro med elektronisk signering500 kr
Signeringskostnad mottaker8 kr
Signeringskostnad betaler6 kr
Etablering eFaktura (pris etter nærmere avtale)Pris etter avtale
Etablering CREMUL – avtale500 kr

Gi oss tilbakemelding