Gå til sideinnhold
Hjem / Prislister privat og bedrift / Prisliste Daglig bruk av banken

Prisliste Daglig bruk av banken

Daglig bruk av banken

Giro

ProduktPris
Konto belastet (girokasse/skranke)Konto belastet (girokasse/skranke)50 kr
Konto belastet (girokasse/skrakne) SeniorkunderKonto belastet (girokasse/skrakne) Seniorkunder25 kr
Utbetalingsanvisning, innløsning for kunderUtbetalingsanvisning, innløsning for kunder0 kr
Giro i retur på grunn av manglende dekningGiro i retur på grunn av manglende dekning95 kr
Giro i retur på grunn av mangelfull utfyllingGiro i retur på grunn av mangelfull utfylling95 kr
Avtalegiro / AutogiroAvtalegiro / Autogiro2 kr
Avtalegiro SeniorkontokunderAvtalegiro Seniorkontokunder0 kr
Avtalegiro varsel bankAvtalegiro varsel bank2,50 kr
Avtalegiro varsel mottakerAvtalegiro varsel mottaker1,50 kr
Avtalegiro betalingsvarselAvtalegiro betalingsvarsel5 kr
BrevgiroBrevgiro10 kr + porto
Brevgiro SeniorkontokunderBrevgiro Seniorkontokunder10 kr + porto
Brevgiro uten mottakers kontonummerBrevgiro uten mottakers kontonummer75 kr + porto
Brevgiro portoBrevgiro portoPostens takster
eFakturaeFaktura0 kr
OCR giro arkiv NetsOCR giro arkiv Nets0,75 kr

Overførsler

ProduktPris
Til samme kundes konto innen konsern0 kr
Til annen kunde innen konsern uten melding0 kr
Til annen kunde innen konsern med melding20 kr
Oppgjør av konto med oppgave0 kr
Oppgjør av konto mot kontoavslutning0 kr
Straksbetaling10 kr

Faste oppdrag

ProduktPris
Fast overførsel mellom konti i egen bank uten melding0 kr
Andre faste innenlandske overførsler uten melding20 kr
Andre faste innenlandske overførsler med melding til kreditor eller debitor40 kr
Andre faste innenlandske overførsler med melding til kreditor og debitor50 kr
Brev sendes kunden om manglende dekning95 kr
Oppdrag sendes i retur til kunden95 kr

Kopi av bilag

ProduktPris
Per kopi av bilag fra eget arkiv15 kr
Per kontoutskrift inntil 18 måneder tilbake50 kr
Per kontoutskrift mer enn 18 måneder tilbake75 kr
Utskrifter utover inneværende og forrige år, etter medgått tid (som ikke skyldes feil i banken etc).400 kr pr time
Per årsoppgave100 kr
Utskrift i kasse, siste transaksjoner20 kr
Oppdrag yngre enn 12 måneder herav kr. 26 til Nets50 kr
Oppdrag eldre enn 12 måneder herav kr. 64 til Nets70 kr

Veksling av mynt

ProduktPris
Egne kunder kr. 3 per rull minimum10 kr
Ikke kunder kr. 10 per rull minimum20 kr

Porto oversikt

ProduktPris
Postens portotakster gjelderPostens portotakster gjelder

Depositumskonto

NB! Husleien må godskrives konto hos oss.

ProduktPris
Husleiedepositum, pr. avtale,opprettet på bankkontor1 000 kr
Husleiedepositum, pr. avtale,opprettet i nettbank500

Starte Aksjeselskap

ProduktPris
Bekreftelse av innbetalt aksjeinnskudd1 000 kr

Gi oss tilbakemelding