Gå til sideinnhold
Hjem / Rådgiver ut livet / Fremtidsfullmakt
Eldre par2

Fremtidsfullmakt

Med en fremtidsfullmakt sikrer du at noen du stoler på sørger for dine interesser, og handler på dine vegne, den dagen du ikke klarer det selv. 

Hvorfor fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen alvorlig sykdom i fremtiden.

Juridisk gyldig dokument

Fremtidsfullmakten kvalitetssikres av advokater, uten at du må betale høy timepris hos advokat. Dette gir deg en like trygg løsning, langt rimeligere.

Trygt lagret

Fremtidsfullmakten blir lett tilgjengelig for deg, og lagres både digitalt og i dokumentformat på papir. Fullmektig får tilgang til fullmakten, og veiledning om hvordan den skal tas i bruk.

RolfLillehammer

Prøv gratis

Det koster ingenting å teste ut løsningen. Du betaler først når du er klar til å fullføre.  

Vi samarbeider med Justify

Tjenesten er utviklet av Justify AS, og tilbys til Haugesund Sparebank sine kunder. Justify AS og søsterselskapet Justify Advokatfirma AS er ansvarlig for tjenesten. Les mer om Justify her.

Hva koster det? Her finner du pris på fremtidsfullmakt

For support og andre henvendelser vedrørende denne tjenesten, vennligst chat med Justify AS på www.justify.no

Ved å lage fremtidsfullmakt får du

  • hjelp til å bestemme hvem som skal ivareta dine ønsker
  • orden på økonomiske forhold, som salg av eiendom og forskudd på arv
  • mulighet for å legge inn personlige ønsker som boforhold, turer, opplevelser og annet
  • tilgang til Min side, hvor du enkelt kan gjøre endringer og tilpasninger i fremtidsfullmakten.
  • en fullmakt som blir sikret av advokat før og etter signering
Eldre par_frokost

Så enkelt er det å lage en fremtidsfullmakt

  1. Følg veiviseren. Alt blir enkelt forklart underveis.
  2. En advokat ser gjennom og kvalitetssikrer dokumentene.
  3. Du mottar dokumentene i posten. Fremtidsfullmakten skal signeres med to vitner. Signer dokumentene og send i retur.
  4. Fremtidsfullmakten blir sikkert lagret hos Justify, både fysisk og digitalt.

Vanlige spørsmål om fremtidsfullmakt

Kan vi opprette fremtidsfullmakt sammen?

Ja, dere kan opprette en gjensidig fremtidsfullmakt.

For mange ektefeller og samboere er det praktisk å opprette en fremtidsfullmakt sammen, fordi man har de samme ønskene. Man kan enkelt opprette en fullmakt sammen ved hjelp av den digitale veilederen.

Dersom man har behov for å angi hver sine ønsker, er det også mulig å opprette hver sin fullmakt og oppnevne hverandre som fullmektig.

Hvordan kan flere fullmektiger opptre sammen?

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Kan jeg få hjelp eller gi andre hjelp ved opprettelsen av fremtidsfullmakt?

Det er helt i orden å få hjelp av noen som står deg nær eller hjelpe noen du kjenner godt ved opprettelsen av fremtidsfullmakt. Justifys digitale løsning er enkel og sikker å bruke, med veiledning om valgene underveis.

Merk at kunder med høy alder anbefales å innhente legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten, også dersom man får hjelp til å opprette fullmakten.

Hvis man får hjelp eller hjelper andre med å opprette fullmakten, bør man ikke dele BankID. Justify tar ikke ansvar hvis man deler egen eller låner andres BankID eller passord.

Når bør jeg skaffe legeerklæring?

Ved opprettelse av fullmakten: Generelt anbefaler vi at kunder med høy alder skaffer en legeerklæring ved opprettelsen av fullmakten. Les mer her om hva en legeerklæring ved opprettelse av fullmakten bør inneholde og hvordan man går frem.

Når fullmakten trer i kraft: Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse. 

Hvordan går jeg frem for å skaffe legeerklæring?

Legeerklæring ved opprettelse av fullmakten: Bestill time hos fastlegen og be om en legeerklæring som kan dokumentere at du som fullmaktsgiver forstår innholdet og betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt.

Legg legeerklæringen sammen med den signerte fremtidsfullmakten i returkonvolutten til Justify. Justify vil oppbevare legeerklæringen sammen med den signerte fullmakten.

Legeerklæring når fullmakten skal tre i kraft: Din fullmektig må bestille en time hos fastlegen på dine vegne. Legen skal vurdere om du er kommet i en slik tilstand at fullmakten skal tre i kraft. Hvis legen skriver en legeerklæring om at fullmakten er trådt i kraft, skal din fullmektig orientere deg.

Hva bør en fremtidsfullmakt inneholde?

Det er du selv som bestemmer hva din fremtidsfullmakt skal regulere. Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, eller den kan begrenses til nærmere angitte forhold, som salg av bolig, betaling av regninger og utdeling av gaver.

Hvem kan opprette fremtidsfullmakt?

Du må ha fylt 18 år og ha evne til å forstå betydningen av å opprette en fremtidsfullmakt. Det betyr at du må opprette fullmakten mens du enda har full forståelse for innholdet i fullmakten. Så lenge du har denne forståelsen, kan du også trekke tilbake en opprettet fremtidsfullmakt eller oppdatere innholdet i fremtidsfullmakten fra Min side.

Hvorfor bør jeg bruke Justify til fremtidsfullmakt?

Det er i utgangspunktet mulig å skrive en fremtidsfullmakt selv, dersom man tar seg tid til å lese gjennom relevante lover og regler.

Med Justify kan du enkelt gjøre dine valg, ved god hjelp av en digital veiviser. Når du er fornøyd med dine valg, vil en advokat kvalitetssikre fremtidsfullmakten.

Justify gir deg en enkel måte å sikre en juridisk trygghet, til en lavere pris enn hos andre advokater.

Hvem bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt?

Alle som ønsker å bestemme selv hvordan sine interesser skal bli ivaretatt av noen som de stoler på, bør vurdere å opprette en fremtidsfullmakt. Alternativet til en fremtidsfullmakt er at Fylkesmannen utpeker en verge til å ivareta dine interesser.

Fremtidsfullmakten vil aktiveres dersom du ikke lengre er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Trenger jeg både fremtidsfullmakt og testament?

En fremtidsfullmakt gjelder kun mens man er i live, mens et testament gjelder fordeling av verdier etter man er gått bort.

Det er lurt å opprette testament og fremtidsfullmakt samtidig, særlig dersom man i fremtidsfullmakten gir fullmektig mulighet til å dele ut forskudd på arv.

Med et testament er det enklere for fullmektigen å dele ut enkeltgjenstander og verdier i tråd med dine ønsker og innenfor arvelovens regler.

Hva koster det?

Her finner du oppdaterte priser på fremtidsfullmakt

Gi oss tilbakemelding