Gå til sideinnhold
Hjem / Tips og råd / Jeg har blitt alvorlig syk
Par_godt voksen

Jeg har blitt alvorlig syk

Det kan få store konsekvenser for deg og din families økonomi hvis du blir alvorlig syk. Det er lurt å be om et møte med rådgiveren din i banken. Vi er her for deg.

Sykdom og skader kommer plutselig, og kan vare lenge. Ved langvarig sykdom går inntekten dramatisk ned (30-50 %), mens løpende utgifter er som før.

Alvorlig sykdom hos en av dine nærmeste påvirker også deg som pårørende. Det gjelder både det følelsesmessige, praktiske og ikke minst det økonomiske. Har noen av dine nærmeste fått en alvorlig sykdom, er det viktig å være sammen med den syke og ikke måtte tenke på økonomien.

En gjennomgang av den økonomiske situasjonen sammen med banken din kan gi trygghet og ro

Forsikringsordninger

Hvis du ikke vet hva du og dine nærmeste har av forsikringsdekninger, anbefaler vi deg å sjekke dette. Du kan ha forsikringer gjennom et forsikringsselskap og/eller via arbeidsgiver. Ved å logge inn på norskpensjon.no får du også en oversikt over hva du har i Uførepensjon, og hvem som er leverandør av uførepensjonen din.

Det er også viktig å sjekke hvem forsikringene utbetales til. Pass på at denne informasjonen er oppdatert.

Gi oss tilbakemelding