Gå til sideinnhold
Hjem / Sparing / Pensjonssparing
Par på kafe

Pensjonssparing

De aller fleste av oss vil dessverre oppleve at pensjonen blir mindre enn vi hadde tenkt eller sett for oss. Vil du ha bedre økonomi som pensjonist, blir du nødt til å spare selv. Jo tidligere du starter med egen sparing, jo mer vil du få i pensjon.

Pensjonen du vil motta den dagen du går av med pensjon består av:

Pensjon_trekant

Hvordan spare til pensjon?

Det finnes flere måter å spare til pensjon på – bunden som IPS (Individuell pensjonssparing) eller fritt ved bruk av fondskonto, aksjesparekonto eller bankkonto.

Estimer din pensjon

På Nav og Norsk Pensjon finner gode verktøy til å estimere hva din fremtidige pensjon.

Dette bør du tenke på før du starter sparingen:

  • Hvor lenge skal du spare?
  • Hvor mye aksjer og renter er du komfortabel med å ha i sparingen?
  • Hvor mye har du mulighet til å sette av i måneden?
  • Vil du binde sparingen til pensjonsalder?

IPS-kalkulator

år
kr
kr
år
Forventet saldo ved år
Skattefordel i år
9 999
Tatt utgangspunkt i 50% aksjer og 50% obligasjoner, etter Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognose, hensyntatt forvaltningshonorar. Med høyere aksjeandel vil forventet avkastning være høyere. Tallene er ikke inflasjonsjustert, altså ikke målt i dagens kjøpekraft.

Egen pensjonskonto – EPK

EPK er en samlekonto for innskuddspensjon fra tidligere og nåværende arbeidsforhold.

Denne gir deg større kontroll over egen pensjon da du nå selv kan velge pensjonsleverandør.

Gi oss tilbakemelding