Gå til sideinnhold
Hjem / Lån / Fastrentelån
Par_skog

Fastrentelån

Med fast rente på boliglånet får du de samme, forutsigbare låneutgiftene i lang tid fremover. Du kan velge fast rente på hele eller deler av lånet.

Ingen overraskelser

Du sikrer deg mot en eventuell renteoppgang.

Forutsigbarhet

Du får forutsigbare låneutgifter.

Binding

Du kan binde renten for 3 eller 5 år.

Fordelen og ulempen med fastrentelån

Fordelen med et fastrentelån er at du sikrer deg mot en eventuell fremtidig renteoppgang i perioden og du vet hva du skal betale hver måned på lånet ditt. Du kan også dele opp lånet i et fastrentelån og et lån med flytende rente.

Ulempen med fastrentelån er at du ikke uten videre kan endre terminbeløp, nedbetale ekstra eller foreta andre endringer på lånet i avtaleperioden. En eventuell ekstra nedbetaling av lånet i avtaleperioden kan medføre over- eller underkurs på lånet.

Gi oss tilbakemelding